Vänföreningen Taabo

Stöd oss!

Swish: 123 403 32 88

Läs mer!

Kontakta oss

Vid frågor till föreningen, kontakta ordförande Pär Wellmar

Pär Wellmar
+4676 778 03 82 Sverige
+225 58 47 43 48 Côte d’Ivoire

E-mail: info@taabo.com

Contactez-nous

Si vous avez des questions sur l’association, veuillez contacter le président Pär Wellmar

Par Wellmar
+4676 778 03 82 Suède
+225 58 47 43 48 Côte d’Ivoire

E-mail: info@taabo.com

Contact us

If you have any questions about the association, please contact President Par Wellmar

Par Wellmar
+4676 778 03 82 Sweden
+225 58 47 43 48 Côte d’Ivoire

E-mail info@taabo.com

Stöd oss!

Swish: 123 403 32 88

Läs mer!

 

 


För utförlig prognos | Prévision détaillée | Detailed forecast